Nyhed

Radiomarken. Fredningen, fårene og hundene

Historien om Radiomarkfredningen, fårene og hundene. En historie hvor nogle af Radiomarkens brugerne agerer på en måde, så det har fået ubehagelige konsekvenser dyr og materiel. Se TV2 Lorrys indslag sidst i artiklen.

TV2 Lorry bragte d. 2017.04.27 kl. 19.30 et indslag fra Radiomarken, hvor en kvinde måtte se sin hund jage fårene i en af foldene på Radiomarken. Når det kunne ske, skyldes det, at hun ikke førte hunden i snor og samtidig ikke havde fuld kontrol over hunden. Optrinet fandt sted, da TV2 Lorry var på besøg på Radiomarken i anledning af et appellerende brev om hjælp fra Gladsaxe Kommune til registrerede brugere af Radiomarken. DN Gladsaxe er en af de brugergrupper, som har fået tilsendt kommunens brev.

Formålet med besøget var at lave en optagelse om den af kommunen oplyste mishandling af fåreholdet og diverse informationsskilte. 

Kommunens brev er kulminikationen på en uholdbar situation, som tilsyneladende hersker på Radiomarken. Kommunen anfører i sit brev bl.a.:

"

  • Sidste år skambed en løs hund et får.
  • Tirsdag d. 24.04.17 blev et får tøjret med en løkke rundt om halsen, så den hverken havde adgang til mad eller vand.
  • Derudover er der nogle der konsekvent fjerner informationsskiltene fra området, selvom de blandt andet indeholder kontaktoplysninger på fåreholderen, så de besøgende kan kontakte ham, hvis der er problemer."

Forhistorien er, at Gladsaxe Kommune for 11 år siden d. 1. november 2006 vedtog nye ordensregler for alle naturområder og parker. I den forbindelse er det nedskrevet, at hunde kun må føres i snor på Radiomarken. I 2011 blev der opstillet standere med det ordensreglementet. Umiddelbart efter opstilling blev en stander opgravet og fjernet og der er siden hen løbende øvet hærværk på øvrige standere med ordensreglementskilte, hvor tekst om påbud om at holde hunde i snor er blevet ridset bort eller al reglementteksten er blevet fjernet. 

I marts 2012 blev der udsendt en plejeplan for Radiomarken, som er udlagt til hhv. overdrev og ellesump i fredningen fra 1993. For at genskabe overdrevsnaturen, besluttede kommunen, at der skulle etableres kvæghold. Det blev af DN Gladsaxe ukendte grunde opgivet og i stedet skete der en udvidelse af det eksisterende fårehold, som i forvejen var på Radiomarken.

DN Gladsaxes interesse i denne sag er at være med til at sikre, at området plejes iht. kravene i fredningen. Kravene er indarbejdet i den gældende plejeplan for området. 

Det er kommunens opgave at sikre, at ordensreglement overholdes, at plejen fortsætter uantastet og at dyr ikke mishandles. Hvis brugere oplever noget, som er ulovligt, kan henvendelse ske til kommunen på 39 57 58 71. eller politiet på 43 86 14 48.

Henvendelse til fåreholder om fårenes tilstand kan ske på 31 88 46 16 eller 31 88 88 86.

Til orientering TV2 Lorrys tekstindslag på hjemmesiden d.d.:
http://www.tv2lorry.dk/artikel/hundekrig-gaaet-vidt-faar-fik-loekke-om-halsen 

samt TV2 Lorrys TV-indslag d.d:
http://www.tv2lorry.dk/nyheder/27-04-2017/1930/farekrig-i-gladsaxe?autoplay=1#player 

Bundet får uden mulighed for græs og vand. Foto: Privat foto