Nyhed

Omfang af jord der skal fjernes ved udgravning for rosporten:

* 32,8 km lastbiler som står kofanger mod kofanger som fra Bagsværd Bymidte til 1,7 km forbi Roskilde.

* Rumfang der svaret 13 ud af 16 etager i højhuset i Bagsværd Bymidte.

* 32,8 km lastbiler som står kofanger mod kofanger som fra Bagsværd Bymidte til 1,7 km forbi Roskilde.
* Rumfang der svaret 13 ud af 16 etager i højhuset i Bagsværd Bymidte.

Det er de foreløbige konsekvenser, når Gladsaxe Kommune den indtil videre oplyste fjernelse af 25.000 m3 jord i forbindelse med naturødelæggelsen ved Bagsværd Sø.

Beregninger:

Højhuset i Bagsværd centrum er i svarer til en bygning, som er 16 etager høj. Hver etage er 3,0 m. Hvis bygningen reduceres til 13 etager svarer det til længde x bredde x højde 42 x 15,2 x 39 = ca. 25.500 m3.

Lastbilen på fotoet er formentlig for stor til at køre på skovvejen som forudsat, se foto, men hvis vi regner med en sådan lastbil, så kan den rumme 16 tons jord/grus svarende til ca. 8 m3.

Den viste lastbil er 10,5 m lang, hvilket betyder, at antallet af lastbiler bliver 3.125 stk. Hvis man stiller alle bilerne kofanger mod kofanger, svarer det til en længde af lastbiler på 32,8 km, hvilket svar til afstanden fra Bagsværd til 1,7 km forbi Roskilde.

Kortet vise transportvejen, som starter ved Basværdvej nedad Skovalléen og tilsøen og ud af skovvej Søvej til Bøndernes hegn.