Nyhed

Droneflyvning på Radiomarken

Der fremkommer løbende nye regler for droneflyvning i Danmark. Der kan være god grund til at synliggøre reglerne, da der er eksempler på, at reglerne ikke forstås eller måske snarere misforstås.

Som udgangspunkt må man ikke flyve med droner i bymæssigbebyggelse. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, sammen med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, er også bymæssigt område. Flyvning i by kræver dronebevis og et professionelt formål. Efter at have oplevet droneflyvning på Radiomarken har DN-Gladsaxe valgt at spørge politiet om lovligheden af en sådan fritidsbeskæftigelse.

Se evt. nærmere på nedenstående links:

http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/08%20Luftfart/Droner/ILLUSTRATIONER_DA_DRONETEGN_V10.pdf 

 http://www.trafikstyrelsen.dk/da/~/link.aspx?_id=5CCC4F2A9FA94F749ACF61BA70113A29&_z=z