Nyhed

DN Gladsaxe spørger byrådskandidaterne om naturødelæggelserne ved Bagsværd Sø

Læs vores annonce, som kun affødte få svar fra de 96 spurgte byrådskandidater

Resultatet af DN Gladsaxes undersøgelse af 98 byrådskandidaters holdning til Bagsværd Sø

Med 8 spørgsmål i annonce i Gladsaxe Bladet har vi prøvet at få lidt overblik over 98 byrådskandidaters lyst til at tale om konsekvenserne af de påtænkte naturødelæggelser ved Bagsværd Sø.

21 har svaret på vores henvendelse. 12 af besvarelserne havde et indhold, som varierede fra seriøst til meget lidt seriøst. 2 svar var alene afklarende og 6 svar var uden reel mening.

Kun én besvarede alle vores spørgsmål forholdsvis detaljeret. To besvarede alle spørgmål med hhv. ja eller nej.

4 andre byrådsmedlemmer kom med længere svar, som ikke var relateret til vores konkrete spørgsmål.

48 byrådskandidater accepterede modtagelsen af spørgsmålene, men svarede ikke på dem.

27 byrådskandidater accepterede ikke modtagelsen af spørgsmålene.

2 byrådskandidater blev ikke spurgt, da vi ikke kunne finde adressedata af nogen art.

Der var ingen vindere i vores konkurrence.

Vi overlader til den enkelte at vurdere svarenes kvalitet og relevans samt rimeligheden i, at de fleste kandidater ignorerede undersøgelsen, uanset de alle partier på nær ét mener, at de er grønne.

Vi takker for de seriøse svar, som vi fik fra enkelte af de kandidater, som mener, at de vil og kan styre vores kommune i de næste 4 år. På naturområdet er der plads til mange forbedringer og i det hele taget holdninger til naturen. Vi vil gerne udfordrer de holdningsløse kandidater, som er på vej ind i byrådet..

Alle svarene kan ses i de vedhæftede regneark. Vi håber ikke, at der er svar, som vi har overset.

 

Se mere på