"Det er ikke vore opgave at være taktfulde. Det er vores opgave at blive forstået". - Citat fra tidligere direktør i DN, David Rehling

Danmark Naturfredningsforening arbejder uegennyttigt og bredt for at beskytte eksisterende natur, miljø og landskaber. Vi anser os for at være naturens og miljøets stemme og det gør vi uden skelen til ømme politiske tæer. Som vores tidligere direktør David Rehling udtrykte det:

"Det er ikke vore opgave at være taktfulde".

Lokalkomitéen arbejdsgrundlag findes i vores vedtægter af maj 2011 og i det lovgrundlag som EU og Danmark har givet os på området. Jo tættere vi bor desto større pres vil der være på alt, hvad vi i daglig tale karakteriserer som natur og miljø. Derfor har vi udover de fredede områder også engageret os i at bevare alle bynære grønne områder i vores lokalsamfund samt i at skabe gode betingelser for den privatejede have. I dag er det formentlig en almen erkendelse, at alt og alle er en del af en større sammenhæng. Det er f.eks. i Lokal Agenda 21-arbejdet blevet udtrykt gennem sloganet "Tænk globalt - handel lokalt".

Det er lokalkomitéens ønske at skabe åbenhed og viden om naturens mangfoldighed og dens sammenhæng med vort eget liv. Kun gennem oplysning og forståelse vil det på længere sigt være muligt for at bevare den fælles arv, som natur og miljø udgør. Men vores arbejde er ikke kun bevarende. Vi vil også gerne forbedre områder, som allerede i dag er nødlidende pga. fortidens syndere og uvidenhed.

Vi vil gerne delagtiggøre alle og især vores medlemmer i den terminologi og de regler, som ligger til grund for vores arbejde i det daglige og samtidig prøve at illustrere reglernes anvendelse i forhold til den virkelighed, som omgiver os i Gladsaxe kommune.

Vi påtager os gerne rollen som naturens og miljøets beskytter. En rolle som til tider glemmes varetaget af myndigheder og herunder offentlige naturejere.

Inden for reglerne arbejder vi med følgende hovedområder:

Naturbeskyttelse.
Miljøbeskyttelse.
Landskabsbeskyttelse. 
Fortidsmindebeskyttelse
Anden beskyttelse herunder især EU-Habitatsreglerne

Vi arrangerer også turer og foredrag.

© Kurt Loftkjær

I anledning af tidligere direktør i DN, David Rehlings 60 års fødselsdag i 2009 kunne man bl.a. læse i Information:

"Til kritikerne af hans "demagogiske stil," svarede Rehling: "Det er ikke vores opgave at være taktfulde. Det er vores opgave at blive forstået." Eller som han siger i dag: "Selv om man kæmper for en idealistisk sag, skal man jo ikke være en tranlampe." Han siger også, "at man som modmagt, også bliver en del af magten," og bruger det som begrundelse for, at han trods en betydningsfuld post i arbejdet med at rydde op i miljøsvineriet i Østeuropa forlod jobbet som DNF-direktør."

Citatet er en del af en længere artikel i Dagbladet Information af 2009.05.14:  "Det er ikke vores opgave at være taktfulde"

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.