Denne side er blot til almindelig inspiration og for at fortælle, at man med få kræfter leje faktisk kan skabe sig et stykke natur jeg har, hvis man ejer og sådan.

Jeg bor på en helt almindelig parcelhusgrund med varierende blomstring og meget mos og en plæne, som ikke må forveksles med en græsplæne. Hendes er mange muligheder for at skabe mere natur.

I de 20 år jeg har boet på parcellen, har vi haft 2 m 3  beholdere for kompostproduktion og ingen form for gave. Jeg vander kun i forbindelse med nyplantninger.

Da jeg flyttede ind i slutningen af ​​1980'erne, opsatte jeg mine fuglekasser, som jeg havde taget med fra vores lejlighed i Værebroparken. Der har boet enkelte musvitter i kasserne. Om vinteren har jeg frøautomater, fedtkugler og andet for at tiltrække fuglene.

Der kommer en del fugle forbi. I forskelligt antal ser og hører vi stor flagspætte, skovspurv, gråspurv (sjælden), jernspurv, hus- og skovskade, gråkrage, allike, solsort, vindrossel, sjagger, ringdue, tyrkerdue, fuglekonge, blåmejse, halemejse, spætmejse, musvit, grø grønsisken, silkehale, munk, rødhals, gærdesmutte, bogfinke, kvækerfinke, dompap, stær, svale og mursejler, spurvehøg, tårnfalk, gråand, knopsvane, grågås, bramgås, fiskehejre, trane, sølvmåge, hættemåge m.fl. Jeg skriver stund i 2017 har jeg registreret mindst 37 forskellige arter i eller ved haven. Jeg gjorde det ofte ved fotografere fuglene, men det er i almindelighed en vanskelig opgave, som kræver en god telelinse og stor tålmodighed.

Til tider er nabolagets egern på kost i fuglerestauranten. Det er en stor glæde at følge egernfamilierne, som holder til området. Ofte har vi set egernunger løbende op og ned i spiraler på naboens lærketræ samtidig med at de udstøder nogle lyde blandet med hvirvlerne fra deres travle ben.

Hvert år ser vi mod aftenhimlen flagermus i haven og endvidere hører vi den ene kunst, som kan høres med sæt yderste af vores høreevne - skimmelflagermusen .

I august 2008 så jeg for første gang i mange år og pindsvin lige uden for vores grundstykke. Jeg har i alle årene haft en stor kvasbunke i håb om, at pindsvinet ville slå sig ned i haven. Mænd naboen har i mange år haft et rævebo under et udhus i deres baghave. Måske har det været årsagen til at pindsvinet udeblev.

I næsten 10 år havde vi høns og kaniner i baghaven. Det har givet mange glæder men også sorger, når hønsene dødede enten en naturlig død eller taget af ræven fra naboens have eller måske af en mår (?).

I februar i 2009 havde vi besøg af en tudende  natugle i et bøgetræ ved skel til naboen. En gang imellem ser vi en fiskehejre komme forbi. Den er på tur ud eller hjem til hejrekolonien i Radiomarkens ellesump. Jeg foråret 2012 fik jeg en natuglekasse, som vil blive sat på i løbet af sommeren i naboens træ. Hendes triste tidligere en kasse mhp. at skabe større fuglebo for falk eller ugle. Min afdøde nabo gennem næsten 25 år og som boede jeg sidder 80-årige liv på sin 2.200 m 2 grund fortalte, at han med sin stemme kunne hidkalde natugler. Nu må jeg klare mig med den natuglefløjte, som jeg har fået.

I september 2010 så jeg ligeledes for første gang i mange år og padde i forhaven - og grøn frø. Senere i 2016 har jeg også sat en spidssnudet frø. Frøens tilbagekomst skyldes formentlig, at min nabo har etableret et lille vandhul.

I foråret 2011 flyttede en lille gærdesmutte ind med rede i vore klatrehortensia og i hele 2017 har vi igen sat pindsvin både i for- og baghave. Meget glædeligt. Især hvis det er rigtigt at de også æder "dræbersnegle", som vi har været meget plaget af .

I løbet af vinteren 2011-2012 blev vores hegn mod vest stadig ringere og mere åbent og ved en fældning af nogle træer opstod der og hul mod nord. Der var i modsætning til tidligere stor åbenhed mod naboer og et i alt ca. 4.200 m 2 areal var tilgængeligt. Det kunne baggrunde for at man d. 15. maj 2012 ved ca. kl. 7.45 kunne observere et rådyr i den vestlige del af haven mod vest. Desværre var råen væk på de ti sekunder, det tog at finde fotografiapparatet frem.

I foråret d. 14. april 2013 så og hørte vi over vores pakke ca. 50 traner på vej mod nord. Tranerne var forsinket af den lange vinter.

I 2016 begyndte jeg at interessere mig lidt mere for sommerfugle og har pt set 17 forskellige i haven: stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, aurora, citronsommerfugl, hvid admiral, admiral, det lille C, nældens takvinge, dagpåfugleøje, grøn busks , græsrandøje, engrandøje, skovblåfugl, dværgblåfugl, almindelig blåfugl, lille ildfugl.

 

2017.08.02 / Kurt Loftkjær